Hoppa direkt till innehåll
Garluö

Garluö

Din fastighet ligger i ett av de områden som omfattas av kommande storsatsning
för att bygga ut fibernätet i Hudiksvalls kommun!
Beställning Beställning 20 st 91%
Möjliga anslutningar: 22 st
2023-09-08
All grävning utmed vägarna är nu helt färdiga. Det kvarstår en borrning under väg samt några tomtschakter.

2023-09-04
Schakten utmed vägarna är nu i stort helt färdig. Det kvarstår endast några få kompletteringar.

2023-06-22
Arbetet i området kommer att komma igång tidigare än planerat så byggstart är inom kort.

2023-06-22
Arbetet i området kommer att komma igång tidigare än planerat så byggstart är inom kort.

2023-05-04
Planerad byggstart i området är sensommaren 2023. Arbetet kommer att starta först i området Åkre, för att sedan fortsätta till området Garluö.
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication