Hoppa direkt till innehåll
Norra Garluö

Norra Garluö

Din fastighet ligger i ett av de områden som omfattas av kommande storsatsning
för att bygga ut fibernätet i Hudiksvalls kommun!
Beställning Beställning 5 st 83%
Möjliga anslutningar: 6 st
2023-09-08
All grävning utmed vägarna är nu helt färdiga. Det kvarstår en borrning under väg samt några tomtschakter.

2023-09-04
Schakten utmed vägarna är nu i stort helt färdig. Det kvarstår endast några få kompletteringar.

2023-08-15
Schakten utmed vägarna pågår nu för fullt.

2023-05-04
Planerad byggstart i området är sensommaren 2023. Arbetet kommer att starta först i området Åkre, för att sedan fortsätta till området Garluö och Norra Garluö.
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication