Hoppa direkt till innehåll
Södra Vägen

Södra Vägen

Din fastighet ligger i ett av de områden som omfattas av kommande storsatsning
för att bygga ut fibernätet i Hudiksvalls kommun!
Beställning Beställning 22 st 81%
Möjliga anslutningar: 27 st
2023-09-04
Schakten i området är nu i stort helt färdig. Det är bara en sträcka på ca 400m kvar där vi väntar på tillstånd.

2023-08-09
Schakten i området flyter på bra. Tomtschakterna planeras starta om ca två veckor.

2023-06-22
Vi har idag fått klart vilken som kommer gräva i området. Det blir Stamnäs Entreprenad AB. Schakten kommer att starta inom kort.

2023-05-16
Arbetet med att söka markägartillstånd pågår och i dagsläget har vi fått in de flesta men några saknas fortfarande. När vi har fått in alla tillstånd kommer arbetet i området kunna starta.
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication