Välkommen till Fiberstaden

Här finns en interaktiv information om hur allt fungerar.
Är du ansluten?
Sök på din gatuadress för att se om du är ansluten till stadsnätet

Välj dina tjänster

I vårt öppna nät finns en mångfald av tjänster från olika leverantörer