Hudiksvall Östra

Nu drar projektet "Hudiksvall Östra" igång! Det finns en ansökan om stöd hos Jordbruksverket och Tillväxtverket för att få möjlighet att erbjuda fastighetsägare i Rogsta, Nordenholm, Arnöviken och Lingarö en fiberanslutning. För att kunna genomföra projektet krävs att båda dessa stöd beviljas samt att tillräckligt många signerar avtal! Alla fyra områden i Hudiksva...