Hoppa direkt till innehåll
Kvarnmon

Kvarnmon

Din fastighet ligger i ett av de områden som omfattas av kommande storsatsning för att bygga ut fibernätet i Nordanstigs kommun!
Beställning Beställning 8 st 20%
Ansluten Ansluten 16 st 40%
Möjliga anslutningar: 40 st

2023-10-24

2023-05-16
I stort är nu alla kunder i området anslutna mot Nordanstigs stadsnät och kan beställa de tjänster de önskar.

2023-04-18
Installationer pågår nu i området och entreprenör kontaktar löpande kunder för att boka upp en tid.

2023-03-17
Stamnäs Entreprenad har nu påbörjar arbetet med att blåsa fiber fram till husvägg hos slutkund.

2023-02-15
Kundinstallationer i området kommer att påbörjas under mars månad 2023.

2023-01-20
Arbetet i området fortsätter och flyter i dagsläget på bra.

2023-01-12
Grävningen i området fortsätter och vi planerar för att den kommer vara färdig i slutet på januari - början på februari.

2022-12-23
Grävning i området pågår. Anslutningar i området är planerade att påbörjas under våren 2023.

2022-12-15
Grävarbetet i området har nu påbörjats och kommer fortsätta så länge väder och vind tillåter. Vår entreprenör Stamnäs Entreprenad AB har vart i kontakt med och haft tomtprojekteringar med alla kunder som de fått tag på. Kvarvarande kommer att göras efter överenskommelse med kunder.

2022-12-08
Schaktarbetet i området kommer att starta under v 50. Tomtprojekteringar kommer starta inom kort.

2022-11-21
Alternativ grävsträcka är nu färdig och schakt kommer enligt vår ambition att färdigställas under 2022.

2022-10-20
Just nu pågår arbete med en alternativ schaktsträcka för att vi sedan ska kunna påbörja arbetet i området.

2022-09-21
På grund av att vi saknar några grävtillstånd i området så kommer arbetet bli något för senat. Vi uppdaterar så snart vi vet något mer.

2022-06-27
Planerad grävstart i september.

2022-05-12
Markavtal kommer inom kort gå ut till berörda i området.

2022-04-14
Projektering pågår.
Planerad grävstart sensommar/höst 2022.

2022-03-24
Information från tisdagens möte.
Flera besökte mötet som vi hade tillsammans med Nordanstigs Kommun. För dig som inte hade möjlighet att komma kan du läsa mer om vad som sades på Kommunens hemsida.

2022-02-14
Välkommen på informationsmöte!
Tisdag den 22/3 klockan 18:00 kommer representanter från Nordanstigs Kommun samt Fiberstaden finnas på Djurstagården/Godtemplarlokalen för att informera om utbyggnaden och svara på just dina frågor. Varmt välkommen!
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication