Hoppa direkt till innehåll
Mörtsjön

Mörtsjön

Din fastighet ligger i ett av de områden som omfattas av kommande storsatsning
för att bygga ut fibernätet i Nordanstigs kommun!
Beställning Beställning 11 st 44%
Möjliga anslutningar: 25 st
2023-09-04
Schakten i området flyter just nu på bra.

2023-08-21
Grävningarna utmed trafikverksvägen i området har nu startat. Anslutningarna kommer som tidigare annonserats att ske 2024.

2023-06-22
Schakten ut med trafikverksvägar kommer starta inom kort. Vi kommer arbeta löpande med schakt under året och kundanslutningar kommer ske under 2024.
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication