Hoppa direkt till innehåll
Mörtsjön

Mörtsjön

Din fastighet ligger i ett av de områden som omfattas av kommande storsatsning
för att bygga ut fibernätet i Nordanstigs kommun!
Beställning Beställning 12 st 48%
Möjliga anslutningar: 25 st
2024-06-25
Vår entreprenör Stamnäs Entreprenad AB kommer att påbörja grävarbetet under sommaren

2024-16-13
Det är nu klart att det kommer vara Stamnäs Entreprenad som kommer utföra grävarbetet i området.

2024-04-10
Upphandling av entreprenör för schaktarbetet för områdesnät, samt tomtschakter ligger nu ute.

2023-10-31
Schakter utmed väg 769 är nu i sitt slutskede och arbetet kommer sedan att pausas över vintern.

2023-09-28
Schakten utmed Trafikverksvägen är nu klar. Borrningar under vattendrag och vägar pågår.

2023-09-04
Schakten i området flyter just nu på bra.

2023-08-21
Grävningarna utmed trafikverksvägen i området har nu startat. Anslutningarna kommer som tidigare annonserats att ske 2024.

2023-06-22
Schakten ut med trafikverksvägar kommer starta inom kort. Vi kommer arbeta löpande med schakt under året och kundanslutningar kommer ske under 2024.
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication