Hoppa direkt till innehåll

Så här går det till att ansluta villan

Förberedelser
Hudiksvalls respektive Nordanstigs kommun utser vilka områden som är aktuella och
information skickas till fastighetsägare i berörda områden.
Dessa områden syns även här på vår hemsida under "Anslut dig".
Grävning och förläggning
Fiberstaden erbjuder en nyckelfärdig anslutning där vår entreprenör gräver, förlägger fiber från kopplingspunkten i noden fram till överenskommet ställe på huset samt gör en grovåterställning. Grävning på den egna tomten görs i mjukmark.
Entreprenören sköter även håltagning i kundens yttervägg och installation av kundens mediaomvandlare.
Inskarvning och test av fibern
Fiberstadens entreprenör bokar tid med dig för grävning, håltagning i yttervägg, indragning av kanalisationen och uppsättning av mediaomvandlaren.
Fibern blåses in, detta görs ofta samtidigt som håltagning men ibland behövs flera besök. När fibern är blåst och svetsad kontrolleras anslutningen. En klarrapport kommer att lämnas som ett bevis på att anslutningen är godkänd och då vet du att du när du önskar kan beställa önskad tjänst!
Mellan de olika etapperna i anslutningen kan det dröja då samma arbete ofta görs i hela områden.
Observera att vissa avvikelser på arbetet kan ske i olika områden,