Hoppa direkt till innehåll

Pressmeddelande

Post- och telestyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att fördela närmare 1,6 miljarder kronor i bredbandsstöd innan årets slut.
Stödmedlen kommer att fördelas mellan tre utlysningsområden: Norrland, Svealand och Götaland.
Hudiksvalls kommun och Fiberstaden har för avsikt att söka PTS stödmedel 2021 för fiberutbyggnad i följande områden;
Långbacka, Bobygda, Malsta, Lakbäck och Forsa Näset.
Det pågår redan idag dialog där det kan finnas en möjlighet till samförläggning.
Hudiksvalls kommunledning står bakom ansökningarna och gläds över att det finns så mycket stödmedel att ansöka om.
Ansökningarna kommer att skickas in under sommaren och besked väntas från PTS i november 2021.