Vi samverkar med andra öppna stadsnät i Sverige

Vi medverkar i såväl regionala som nationella samarbeten. De direkt eller indirekt kommunägda öppna stadsnäten utgör en stor och viktig del av den svenska IT-infrastrukturen av flera skäl. Poängen med att man tillhandahåller ett öppet nät är att man skapar en tillgänglig marknadsplats för allehanda tjänster och funktioner. Såväl nationella, regionala och lokala verksamheter kan erbjuda nätbaserade tjänster i det öppna nätet, både till enskilda och till företag och organisationer.
Nationella samarbeten
snf_03

Svenska Stadsnätsföreningen

Vi är medlemmar i Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf), en bransch- och intresseorganisationen för nätägare och bredbandsaktörer på den svenska marknaden.
SSNf verkar även för att skapa en samsyn i arbetet med uppbyggnaden av kommunikationsnät inom Norden, såväl som inom EU.
Fabriken_Orange200px

Stadsnätsfabriken

I samarbetet som går under namnet Stadsnätsfabriken hanteras bland annat anskaffning och förmedling av tjänster i stadsnät, såväl som samverkansfrågor som gör att vi tillsammans kan bli effektivare och erbjuda ett stort utbud till bra priser till tekniskt hög kvalitet.