Hoppa direkt till innehåll
Västertull

Västertull

Utbyggnaden i ditt område Västertull
Beställning Beställning 6 st 19%
Ansluten Ansluten 5 st 16%
Möjliga anslutningar: 31 st
2023-09-04
Nu är i stort all grävning i området färdigt och vår entreprenör Stamnäs Entreprenad AB kontaktar löpande kunder som signerat avtal. Detta för att boka upp tider för anslutning.

2023-06-22
Arbetet i området rullar på. Vi väntar ännu på några tillstånd för att kunna gräva klart det sista. Vår ambition är att vi ska kunna påbörja anslutningarna någon gång under hösten, men då krävs det att vi får tillstånden i tid.
De kunder som förbereddes i fjol i samband med bygget av det nya Tingshuset kommer få sina anslutningar färdiga i slutet på sommaren.
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication