Utnäs

Senast uppdaterad: 11 jan 09:13
Inom kort startar utbyggnaden i Utnäs!
Beställning Beställning 4 st 14%
Ansluten Ansluten 1 st 4%
Möjliga anslutningar: 28 st

Uppdaterad information från Fiberstaden -

Senast uppdaterad: 15 jan 13:54
gällande fiberutbyggnaden i våra områden

2020-11-11
Vi saknar fortfarande några tillstånd från markägare i området för att kunna påbörja arbetet med schakt.

2020-10-14
Vi väntar fortfarande på de sista tillstånden samt markavtalen för att vi ska kunna påbörja arbetet på plats i området.

2020-08-25
Skynda att beställa före 15:e september!
Beställ fiber senast 15:e september.
Planeringen av området pågår och så snart resurserna frigörs från angränsande projekt påbörjas arbetet i Utnäs.
Kontaktpersoner för Utnäs
#inlineditbutton