Sågtäkten

Utbyggnaden i ditt område Sågtäkten
Beställning Beställning 1 st 5%
Ansluten Ansluten 10 st 45%
Möjliga anslutningar: 22 st

2022-08-18
Just nu arbetar vi med att koppla i hop all nergrävd kanalisation samt kablar för att sedan kunna slutföra anslutningarna.

2022-06-27
Nästan alla tomtprojekteringar och tomtschakter är gjorda och anslutningar kommer påbörjas inom kort.

2022-06-02
Planerad grävstart i området under juni.

2022-04-08
Projektering och planering pågår.

2021-12-07
Arbetet tar nu paus över vintern och startar igen så snart tjälen släpper.