connect

Stömne

Villaområde

Så behandlar vi dina personuppgifter

Fiberstaden AB behandlar uppgifter som rör dig som person, så kallade personuppgifter.
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att för stadsnätets räkning användas till information, planering och anslutning till det kommunala stadsnätet.
Fiberstaden AB behöver personuppgifterna för att kunna fullgöra vårat avtal med dig eller på begäran vidta åtgärder innan avtal träffas. De insamlade personuppgifterna kommer att behandlas av
Fiberstaden AB och anmälda adresser kan komma delges registrerade kontaktpersoner för respektive område/objekt samt för visning på en digital kartbild. När fiberanslutning till din fastighet sker kommer våra entreprenörer ges tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga för att utföra installationen.
I och med din intresseanmälan/beställning samtycker du också till att
• vi visar statusen i ett område på en kartvy
• stadsnätet kan skicka information om utbyggnaden via e-post eller SMS
• lämnar vidare viss information till befintliga kontaktpersoner i ditt område
• låter tjänsteleverantörer få adressinformation för att kunna kontakta dig

Steg 1 av 3: Din adress

pdf
Beställ via blankett
Om du inte vill göra din anmälan online så kan du skriva ut en beställningsblankett och skicka in