Maln
SjF6bodarna_kopia

Senast uppdaterad: 25 feb 07:56
Nu är arbetet i ditt område Maln nästan helt färdigt!
De flesta kunderna börjar nu bli helt färdiga och kan redan idag beställa de tjänster som de önskar. Sörens El kontaktar löpande, alla som fått sin tomtschakt färdig.
Vår entreprenör Hälsinge schakt, genom NCC, har haft kontakt med nästan alla kunder gällande tomtprojektering.
De som är kvar kommer inom det närmaste att bli kontakta för ett möte. Ni går då igenom vart grävningen på er tomt ska göras.
Du kan förbereda dig inför mötet genom att sätta upp bifogad skylt ”Här ska fibern in” där du önskar ta in din fiber.
De flesta tomtschakterna är färdiga, men kommer fortsätta tills alla som beställt en fiberanslutning har fått sin kanalisation nergrävd.
Schakten utmed vägarna är även den nästan helt klar och nu arbetar man med det sista samt återställningar.
Beställning Beställning 1 st 1%
Ansluten Ansluten 69 st 39%
Möjliga anslutningar: 176 st

2020-11-11
Nu är nästan alla kunder som beställt anslutna

2020-08-25
Grävning klart
Man har nu grävt färdigt och fortsätter med att ansluter villor och de som beställt sent.

2020-07-13
Kundanslutningar är planerade till augusti månad 2020.

2020-04-29
Tomtprojektering inleds inom kort
Entreprenör rör sig i området och inleder inom kort arbetet med att projektera på tomter.
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication
Kontaktpersoner för Maln