Maln

Senast uppdaterad: 25 feb 07:56
Nu är arbetet i ditt område Maln nästan helt färdigt!
Beställning Beställning 1 st 1%
Ansluten Ansluten 69 st 39%
Möjliga anslutningar: 176 st

2020-11-11
Nu är nästan alla kunder som beställt anslutna

2020-08-25
Grävning klart
Man har nu grävt färdigt och fortsätter med att ansluter villor och de som beställt sent.

2020-07-13
Kundanslutningar är planerade till augusti månad 2020.

2020-04-29
Tomtprojektering inleds inom kort
Entreprenör rör sig i området och inleder inom kort arbetet med att projektera på tomter.
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication
Kontaktpersoner för Maln