Ilsbo-Kitte

Ilsbo-Kitte

Senast uppdaterad: 2019-01-16
Fiberutbyggnaden runt Ilsbo-Kitte!
Anslutningarna runt Ilsbo - Kitte är nu avslutade.
Arbetet gick enligt plan och anslutningarna var klara under 2016/2017.
Information om projektet.
Kittesjön ingår i ett bredbandsprojekt som ägs och koordineras av Region Gävleborg. Projektet är delvis finansierat av ERUF och Region Gävleborg och går under namnet
Fiber till Gävleborg 2. Området har även blivit beviljat stöd hos Jordbruksverket
Klicka på länken nedan, Region Gävleborg, så får du veta mer.

2020-06-11
Förtätning av området
Tomtprojektering pågår där beställning har skett