Hassela glesbygd

Det är under förutsättning att tillräckligt många av de fast boende i detta område nu signerar avtal som projektet kan
genomföras!

Alla inom området får ansluta sig men anslutningsgraden räknas på fast boende.

Statistik för Hassela Glesbygd
Fritidsboende 321 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 59 st 18%
- Ansluten 0 st 0%
Permanentboende 169 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 111 st 66%
- Ansluten 0 st 0%
Övrigt 14 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 1 st 7%
- Ansluten 0 st 0%