Hoppa direkt till innehåll

Projektområde Hassela glesbygd

Det är under förutsättning att tillräckligt många av de fast boende i detta område nu signerar avtal som projektet kan
genomföras!

Alla inom området får ansluta sig men anslutningsgraden räknas på fast boende.