Forsa med omnejd

Hudiksvalls kommun har ansökt och beviljats stöd hos Jordbruksverket och Tillväxtverket för att få möjlighet att erbjuda boende i Norhoga, Sunnanbäck, Sivik-Fläcka och Ölsund en fiberanslutning för bara *299 kronor i månaden!
*delbetalning i 60 månader

Det är under förutsättning att tillräckligt många av de fast boende i dessa områden nu signerar avtal som projektet kan
genomföras! Alla fyra områden i Forsa med omnejd räknas i hop och det är det gemensamma antalet signerade avtal som
räknas. Alla inom området får ansluta sig men anslutningsgraden räknas på fast boende.


Statistik för Forsa med omnejd
Fritidsboende 95 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 26 st 27%
- Ansluten 11 st 12%
Permanentboende 252 st
- Intresse 1 st 0%
- Beställning 178 st 71%
- Ansluten 40 st 16%


Statistik för Norrhoga
Fritidsboende 11 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 5 st 45%
- Ansluten 0 st 0%
Permanentboende 49 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 43 st 88%
- Ansluten 3 st 6%


Statistik för Sivik-Fläcka
Permanentboende 46 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 3 st 7%
- Ansluten 37 st 80%
Fritidsboende 40 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 3 st 8%
- Ansluten 11 st 28%


Statistik för Sunnanbäck
Permanentboende 81 st
- Intresse 1 st 1%
- Beställning 61 st 75%
- Ansluten 0 st 0%
Fritidsboende 17 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 7 st 41%
- Ansluten 0 st 0%


Statistik för Ölsund
Permanentboende 76 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 71 st 93%
- Ansluten 0 st 0%
Fritidsboende 27 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 11 st 41%
- Ansluten 0 st 0%