Projektområde Forsa med omnejd

Hudiksvalls kommun har ansökt och beviljats stöd hos Jordbruksverket och Tillväxtverket för att få möjlighet att erbjuda boende i Norhoga, Sunnanbäck, Sivik-Fläcka och Ölsund en fiberanslutning för bara *299 kronor i månaden!
*delbetalning i 60 månader

Det är under förutsättning att tillräckligt många av de fast boende i dessa områden nu signerar avtal som projektet kan
genomföras! Alla fyra områden i Forsa med omnejd räknas i hop och det är det gemensamma antalet signerade avtal som
räknas. Alla inom området får ansluta sig men anslutningsgraden räknas på fast boende.


Statistik för Forsa med omnejd
Fritidsboende 95 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 10 st 11%
- Ansluten 27 st 28%
Permanentboende 252 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 28 st 11%
- Ansluten 190 st 75%


Statistik för Norrhoga
Fritidsboende 11 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 3 st 27%
- Ansluten 2 st 18%
Permanentboende 49 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 4 st 8%
- Ansluten 42 st 86%


Statistik för Sivik-Fläcka
Permanentboende 46 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 0 st 0%
- Ansluten 40 st 87%
Fritidsboende 40 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 1 st 3%
- Ansluten 13 st 33%


Statistik för Sunnanbäck
Permanentboende 81 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 2 st 2%
- Ansluten 59 st 73%
Fritidsboende 17 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 0 st 0%
- Ansluten 5 st 29%


Statistik för Ölsund
Permanentboende 76 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 22 st 29%
- Ansluten 49 st 64%
Fritidsboende 27 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 6 st 22%
- Ansluten 7 st 26%


Läs mer på Region Gävleborg
Loggor_Bidrag_ganger_4
Senaste nytt

Uppdaterad information från Fiberstaden -

gällande fiberutbyggnaden i våra områden

#inlineditbutton