Håstaby

Senast uppdaterad: 11 jan 08:54
Arbetet i ditt område Håstaby pågår för fullt!
Beställning Beställning 62 st 58%
Ansluten Ansluten 1 st 1%
Möjliga anslutningar: 106 st

Uppdaterad information från Fiberstaden -

Senast uppdaterad: 15 jan 13:54
gällande fiberutbyggnaden i våra områden

2020-11-12
All schakt är i stort sett helt färdig. Sörens el bokar just nu tider där de blåser i fibern till slutkund. De kommer därefter att göra ett sista kundbesök för mätning samt uppkoppling.

2020-08-25
Tomtprojekteringar pågår
Tomtprojekteringar pågår nu och grävarbete för att sammanbinda området till ett sammanhängande nät påbörjas inom kort.
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication
Kontaktpersoner för Håstaby
#inlineditbutton