Håstaby

Senast uppdaterad: 7 apr 11:05
Nu är arbetet i ditt område Håstaby nästan helt färdigt!
Beställning Beställning 5 st 5%
Ansluten Ansluten 59 st 56%
Möjliga anslutningar: 106 st

Uppdaterad information från Fiberstaden -

Senast uppdaterad: 15 jan 13:54
gällande fiberutbyggnaden i våra områden

2020-11-12
All schakt är i stort sett helt färdig. Sörens el bokar just nu tider där de blåser i fibern till slutkund. De kommer därefter att göra ett sista kundbesök för mätning samt uppkoppling.

2020-08-25
Tomtprojekteringar pågår
Tomtprojekteringar pågår nu och grävarbete för att sammanbinda området till ett sammanhängande nät påbörjas inom kort.
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication
Kontaktpersoner för Håstaby
#inlineditbutton