Hassela Kyrkby
Hassela_sjo

Fiber till Hassela Kyrkby

Senast uppdaterad: 6 augusti 09:40
Arbetet pågår för fullt med projektering av aktuellt område för att under 2019 fiberansluta de fastigheter som valt att signera avtal. Under juni månad startar tomtprojekteringen. Ni blir då kontaktade av vår entreprenör för att gå igenom vart grävningen ska ske på er tomt. Tomtschakt samt grävning utmed vägarna kommer sedan starta under sommaren. Vår ambition är att alla...
gray Beställning 26 st 41%
gray Ansluten 2 st 3%
Möjliga anslutningar: 64 st
Kontaktpersoner för Hassela Kyrkby
  • Fiberstaden AB
    , 0650-55 60 00 (tonval 2)