Fäskär/Vik

Senast uppdaterad: 11 jan 08:54
Utbyggnaden i ditt område Fäskär/Vik pågår för fullt!
Beställning Beställning 22 st 29%
Ansluten Ansluten 12 st 16%
Möjliga anslutningar: 76 st

Uppdaterad information från Fiberstaden -

Senast uppdaterad: 15 jan 13:54
gällande fiberutbyggnaden i våra områden

2020-11-25
Nu är nästan all schakt helt färdig och Sörens el har påbörjat anslutningarna. De kommer fortsätta med detta tills alla som signerat avtal är anslutna.
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication
Kontaktpersoner för Fäskär/Vik
#inlineditbutton