Fäskär/Vik
Halsingegard_normal

Senast uppdaterad: 13 sep 08:43
Nu är arbetet i ditt område Fäskär/Vik nästan helt färdigt!
De flesta kunderna börjar nu bli helt färdiga och kan redan idag beställa de tjänster som de önskar. Sörens El kontaktar löpande, alla som fått sin tomtschakt färdig.
Vår entreprenör Hälsinge schakt, genom NCC, har haft kontakt med nästan alla kunder gällande tomtprojektering.
De som är kvar kommer inom det närmaste att bli kontakta för ett möte. Ni går då igenom vart grävningen på er tomt ska göras.
Du kan förbereda dig inför mötet genom att sätta upp bifogad skylt ”Här ska fibern in” där du önskar ta in din fiber.
De flesta tomtschakterna är färdiga, men kommer fortsätta tills alla som beställt en fiberanslutning har fått sin kanalisation nergrävd.
Schakten utmed vägarna är även den nästan helt klar och nu arbetar man med det sista samt återställningar.
Beställning Beställning 1 st 1%
Ansluten Ansluten 37 st 49%
Möjliga anslutningar: 76 st

Senast uppdaterad: 29 mar 13:21
2021-03-17 Anslutningarna pågår för fullt
Vår entreprenör Sörens El kontaktar just nu alla som beställt en fiberanslutning för att slutföra arbetet. Arbetet har dragit ut på tiden och detta ber vi om ursäkt för. Enligt plan ska alla i området Fäskär/Vik vara färdig senast 31/3-21

2020-11-25
Nu är nästan all schakt helt färdig och Sörens el har påbörjat anslutningarna. De kommer fortsätta med detta tills alla som signerat avtal är anslutna.
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication
Kontaktpersoner för Fäskär/Vik