Baståsen

Nu kommer fibern till Baståsen!

Senast uppdaterad: 13 juli 08:37
Till dig med fastighet i Baståsen
gray Beställning 12 st 30%
Möjliga anslutningar: 40 st

2020-05-27
Svar inkomna från markägare
Entreprenör går igenom och planerar för schaktsträckorna.
Planerad grävstart sensommaren.

Information angående Covid 19

Senast uppdaterad: 13 juli 07:42
Gällande fiberutbyggnad i våra områden
Kontaktpersoner för Baståsen
  • Fiberstaden AB
    , 0650-55 60 00 (tonval 2)