Hoppa direkt till innehåll
Svågadalen

Projekt Svågadalen
Beställning Beställning 9 st 4%
Ansluten Ansluten 150 st 61%
Möjliga anslutningar: 244 st
2024-04-10
Pga av den vinter vi haft, så är markerna ännu alldeles för blöta för att vi ska kunna använda våra grävmaskiner, detta kan medföra skador på både mark samt maskiner. Arbetet kommer att återtas så snart det är tillräckligt torrt i backen.

2024-01-15
Innom kort kommer vår entreprenör Sörens El- En del av Bravida att färdigställa de kunder som går att göra.

2023-10-31
De flesta av de kvarvarande tomtschakterna är nu färdiga och bara ett fåtal kvarstår

2023-09-28
Schakten för återstående kunder som vi tidigare inte kunnat ansluta på går nu för fullt.

2023-09-04
De kunder som tidigare inte kunnat slutföras kommer nu påbörjas inom kort. I första skedet kommer vår entreprenör Micke Svensson att gräva utmed vägarna.

2023-06-22
I stort så är nu alla i området anslutna mot Hudiksvalls stadsnät och kan beställa de tjänster dem önskar.
Kvarvarande kunder kommer göras löpande allt eftersom det går.

2023-05-16
Arbetet pågår fortfarande och flyter i dagsläget på bra!

2023-04-18
Installationer pågår nu i hela området och entreprenör kontaktar löpande kunder för att boka upp en tid.

2023-03-14
Vår entreprenör Sörens El en del av Bravida har nu gått vidare till området Norrberg, därefter fortsätter de i Ängebo.

2023-02-15
Just nu pågår arbetet med kundanslutningar i Västerstråsjö och Österstråsjö och går där efter vidare till Norrberg.

2023-01-20
Under vecka 4 kommer vår entreprenör Sörens El - En del av Bravida att påbörja anslutningarna hos de kunder som valt att signera avtal. De kommer löpande kontakta alla kunder för att boka tider.

2023-01-12
Nu är all personal åter i arbete efter juluppehåll och vi planerar nu för hur arbetet i området ska fortlöpa.

2022-12-23
Arbetet med att blåsa fiber fram till husvägg kommer fortsätta året ut, men anslutningars är något försenade på grund av sjukdom. Anslutningarna kommer påbörjas i början på 2023.

2022-12-08
All schakt som vi kan göra är nu helt färdig i området. Arbetet med att blåsa fiber fram till husvägg fortsätter som tidigare.

2022-11-21
Vår entreprenör Sörens El/Bravida arbetar fortfarande med att blåsa fiber fram till husvägg hos de som signerat avtal.

2022-10-20
Fiberinstallationer är nu påbörjade och vår entreprenör Sörens El/Bravida blåser nu fiber fram till skåpet på husvägg i ett första skede.

2022-10-04
Vår entreprenör Sörens EL/Bravida kommer nu påbörja arbetet med fiberinstallationer fram till husvägg i första skedet. När detta görs behöver du som kund inte vara närvarande.

2022-09-21
Tomtprojekteringar och tomtschakter har nu startat. Vår entreprenör bokar löpande upp tider med alla som signerat avtal.

2022-09-12
Tomtprojektering kommer påbörjas under denna vecka. Vår entreprenör Micke Svensson entreprenad AB kommer kontakta alla som signerat avtal och boka upp en tid.

2022-06-27
Grävningen flyter på bra och vi fortsätter nu ner mot Holmberg.
Planen i dag är att därefter fortsätta mot Västerstråsjö.

2022-06-09
Grävarbetet är nu igång och vi har startat i Norrberg.

2022-05-19
Grävarbete ut med vägarna kommer starta inom kort.

2022-05-12
Vi saknar fortfarande några markavtal. Vi arbetar löpande med att få in de sista.

2022-04-14
Planerad grävstart i området inom kort.
Vi saknar fortfarande några markavtal för att kunna starta. Alla tillstånd från Trafikverket är färdiga.
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication
Kontaktpersoner för Svågadalen