Svågadalen

Senast uppdaterad: 26 apr 11:55
Projekt Svågadalen
Beställning Beställning 155 st 64%
Möjliga anslutningar: 243 st
Minimikrav
Vi behöver 75% (104 st) beställningar för att gå vidare

2022-06-09
Grävarbetet är nu igång och vi har startat i Norrberg.

2022-05-19
Grävarbete ut med vägarna kommer starta inom kort.

2022-05-12
Vi saknar fortfarande några markavtal. Vi arbetar löpande med att få in de sista.

2022-04-14
Planerad grävstart i området inom kort.
Vi saknar fortfarande några markavtal för att kunna starta. Alla tillstånd från Trafikverket är färdiga.
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication