Svågadalen

Projekt Svågadalen
Beställning Beställning 156 st 64%
Möjliga anslutningar: 243 st
Minimikrav
Vi behöver 75% (104 st) beställningar för att gå vidare

2022-09-21
Tomtprojekteringar och tomtschakter har nu startat. Vår entreprenör bokar löpande upp tider med alla som signerat avtal.

2022-09-12
Tomtprojektering kommer påbörjas under denna vecka. Vår entreprenör Micke Svensson entreprenad AB kommer kontakta alla som signerat avtal och boka upp en tid.

2022-06-27
Grävningen flyter på bra och vi fortsätter nu ner mot Holmberg.
Planen i dag är att därefter fortsätta mot Västerstråsjö.

2022-06-09
Grävarbetet är nu igång och vi har startat i Norrberg.

2022-05-19
Grävarbete ut med vägarna kommer starta inom kort.

2022-05-12
Vi saknar fortfarande några markavtal. Vi arbetar löpande med att få in de sista.

2022-04-14
Planerad grävstart i området inom kort.
Vi saknar fortfarande några markavtal för att kunna starta. Alla tillstånd från Trafikverket är färdiga.
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication