Sunnanbäck
family2

Nu pågår utbyggnaden för fullt!

Senast uppdaterad: 11 jan 15:21
De flesta kunderna i ditt område börjar nu bli helt färdiga och kan redan idag beställa de tjänster som de önskar. Sörens El kontaktar löpande, alla som fått sin tomtschakt färdig.
Vår entreprenör Hälsinge schakt, genom NCC, har haft kontakt med nästan alla kunder gällande tomtprojektering.
De som är kvar kommer inom det närmaste att bli kontakta för ett möte. Ni går då igenom vart grävningen på er tomt ska göras.
Du kan förbereda dig inför mötet genom att sätta upp bifogad skylt ”Här ska fibern in” där du önskar ta in din fiber.
De flesta tomtschakterna är färdiga, men kommer fortsätta tills alla som beställt en fiberanslutning har fått sin kanalisation nergrävd.
Schakten utmed vägarna är även den nästan helt klar och nu arbetar man med det sista samt återställningar.
Betalning av anslutningen kommer att ske när installationen är slutförd.

Frågor?

Har du frågor kring din kommande anslutning?
Eller har du frågor gällande tjänster och utbud, avtalet eller betalningen av din anslutning?
- Kontakta Fiberstaden så hjälper vi dig att besvara dina frågor!

Du kan redan nu börja kika på vilka tjänster du vill ha!

Läs om vårt stora urval av leverantörer och tjänster på vår hemsida www.fiberstaden.se
Under ”anslut dig” kan du också följa utvecklingen i ditt område.
För att minimera risken att bli utan internetanslutning, vänligen vänta med att säga upp
eventuellt ADSL-abonnemang tills du fått klarrapporten av vår entreprenör.
Tveka inte att höra av dig till oss så hjälper vi dig att besvara dina frågor!
Hudiksvalls kommun har ansökt och beviljats stöd hos Jordbruksverket och Tillväxtverket för att få möjlighet att erbjuda boende i Norhoga, Sunnanbäck, Sivik-Fläcka och Ölsund en fiberanslutning.
Beställning Beställning 2 st 2%
Ansluten Ansluten 64 st 65%
Möjliga anslutningar: 98 st

2020-08-25
Sista anslutningarna färdigställs
Arbetar för att kunna få göra klart projektet genom att ansluta de sista. Med en kortare stunds åtkomst till huset kan installationen ske på Corona-säkert sätt så att det går använda fiberuppkopplingen.

2020-06-11
Installationer till midsommar
Installation av dom flesta hus beräknas vara klart till midsommar.

2020-05-06
Justeringar och schaktning pågår

2020-05-06
Justeringar och schaktning pågår

2020-04-29
Schaktarbeten påbörjas

2020-01-22
Grävning av resterande till våren
Det som planerades utföras 2019 grävdes klart tidigare, det som återstår grävs under 2020. Även om det inte ligger ett djupt täcke med snö på marken är det uppehåll i arbetet. När tillstånd för fortsatt arbete inkommit, kan arbete planeras och bokas in under förutsättning att också markförhållanden tillåter att grävning återupptas.

2019-12-11
Har du svarat på förfrågan att förlägga fiberkanalisation?
Skicka in ditt svar så snart du kan. Bilägg även synpunkter eller t.ex. förslag på alternativa vägval du vill se.

2019-11-27
Grävningar klara
Det som går gräva har grävts klart, återupptar grävarbete till våren.

2019-11-06
Gräver sista delen
Om väder och markförhållanden inte medför förseningar eller hinder, grävs sista delen klart under november.

2019-10-09
Grävningar går framåt
Grävning genomförs när markägare lämnat svar så det finns en sammanhållen sträcka att gräva för att nå dig som beställt fiber.

2019-09-25
Grävningar påbörjade
Grävning utmed väg påbörjat.

2019-09-18
Grävning påbörjas inom kort
Markägare som berörs har fått Svarsblankett att skicka in för att få ihop en sammanhållen sträckning. Se till att skicka in den i god tid.

2019-09-11
Grävning planeras till månadsskiftet sept/okt
Under förutsättning att trafikverket och markägare inkommer med svar samt övrig planering fortlöper enl. plan.
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication
Kontaktpersoner för Sunnanbäck