Sunnanbäck
family2

Nu startar grävningarna!

Senast uppdaterad: 25 mars 08:41
Projektet blir av! Vi kommer att ansluta alla fastigheter inom området som signerat avtal till fiber via Hudiksvalls Stadsnät. Vad händer nu? Vår entreprenör Hälsinge schakt, genom NCC kommer att kontakta alla som signerat avtal för att boka in en tid för en tomtprojektering. Ni går då igenom vart grävningen på er tomt ska göras. Schakten utmed vägarna har nu startat och kom...
gray Beställning 69 st 70%
Möjliga anslutningar: 98 st

2020-01-22
Grävning av resterande till våren
Det som planerades utföras 2019 grävdes klart tidigare, det som återstår grävs under 2020. Även om det inte ligger ett djupt täcke med snö på marken är det uppehåll i arbetet. När tillstånd för fortsatt arbete inkommit, kan arbete planeras och bokas in under förutsättning att också markförhållanden tillåter att grävning återupptas.

2019-12-11
Har du svarat på förfrågan att förlägga fiberkanalisation?
Skicka in ditt svar så snart du kan. Bilägg även synpunkter eller t.ex. förslag på alternativa vägval du vill se.

2019-11-27
Grävningar klara
Det som går gräva har grävts klart, återupptar grävarbete till våren.

2019-11-06
Gräver sista delen
Om väder och markförhållanden inte medför förseningar eller hinder, grävs sista delen klart under november.

2019-10-09
Grävningar går framåt
Grävning genomförs när markägare lämnat svar så det finns en sammanhållen sträcka att gräva för att nå dig som beställt fiber.

2019-09-25
Grävningar påbörjade
Grävning utmed väg påbörjat.

2019-09-18
Grävning påbörjas inom kort
Markägare som berörs har fått Svarsblankett att skicka in för att få ihop en sammanhållen sträckning. Se till att skicka in den i god tid.

2019-09-11
Grävning planeras till månadsskiftet sept/okt
Under förutsättning att trafikverket och markägare inkommer med svar samt övrig planering fortlöper enl. plan.
Kontaktpersoner för Sunnanbäck