Stationsgatan

Nu är arbetet i ditt område Stationsgatan nästan helt färdigt!

De flesta kunderna börjar nu bli helt färdiga och kan redan idag beställa de tjänster som de önskar. Sörens El kontaktar löpande, alla som fått sin tomtschakt färdig. Vår gräv entreprenör, har haft kontakt med nästan alla kunder gällande tomtprojektering. De som är kvar kommer inom det närmaste att bli kontakta för ett möte. Ni går då igenom vart grävningen på er tomt ...
Beställning Beställning 2 st 2%
Ansluten Ansluten 48 st 55%
Möjliga anslutningar: 87 st

2021-09-13
Inom kort kommer Sörens El börja boka upp tiderför att koppla upp de kunder som signerat avtal

Arbetet på plats har nu på börjats
Grävarbetet ut med vägarna i området har nu på börjats. Vår entreprenör NCC har även börjat kontakta kunder för tomtprojektering.