Sivik-Fläcka
family5

Ett lysande erbjudande från Fiberstaden!

Senast uppdaterad: 2020-07-13
Nu pågår utbyggnaden för fullt!
Beställning Beställning 1 st 1%
Ansluten Ansluten 53 st 62%
Möjliga anslutningar: 86 st

Uppdaterad information från Fiberstaden -

Senast uppdaterad: 15 jan 13:54
gällande fiberutbyggnaden i våra områden

2019-11-27
Kundanslutningar klara
Grävningar och kundanslutningar är nu genomförda.

2019-10-17
Kundanslutningar färdigställs
Anslutning har skett för de flesta som beställt fiber, men några återstår innan man är klar med den biten.

2019-10-09
Grävningar klara
Många har redan anslutits och arbetet flyter på bra.

2019-09-25
Grävning pågår, kundanslutningar har påbörjats
Arbetet fortskrider och det grävs till de första husen i området.

2019-09-11
Kundanslutningar kan påbörjas i mitten av september om markägare inkommer med svar
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication
Kontaktpersoner för Sivik-Fläcka
  • Fiberstaden AB
    , 0650-55 60 00 (tonval 2)
#inlineditbutton