Ölsund
family3

Nu startar grävningarna!

Senast uppdaterad: 25 feb 07:58
Projektet blir av! Vi kommer att ansluta alla fastigheter inom området som signerat avtal till fiber via Hudiksvalls Stadsnät. Vad händer nu? Vår entreprenör Hälsinge schakt, genom NCC kommer att kontakta alla som signerat avtal för att boka in en tid för en tomtprojektering. Ni går då igenom vart grävningen på er tomt ska göras. Schakten utmed vägarna har nu startat och kom...
Beställning Beställning 3 st 3%
Ansluten Ansluten 80 st 78%
Möjliga anslutningar: 103 st

2020-08-25
Etapp 1 klar
Första etappen för att ansluta dig som beställt fiber i Ölsund har nu gjorts klart. "Torrinstallation" pågår nu (sätter upp dosa på väggen), medan uppkoppling sker i ett kommande skede.
Arbetar samtidigt på samförläggning i del av området.

2020-06-11
Blåser Sörforsa till Björkmo härnäst
Börjar att blåsa fiberkabel på sträckan Sörforsa till Björkmo nästa, beräknar att kundanslutningarna startar i början av Juli

2020-04-29
Schaktarbeten påbörjas
Förberedelserna att påbörja grävning i området är i slutskedet.

2019-09-11
Grävning planeras inledas 2019
Planeringsarbetet fortlöper för området och ligger i linje med tidplan.
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication
Kontaktpersoner för Ölsund