Ölsund

Nu startar grävningarna!

Senast uppdaterad: 25 feb 07:58
Projektet blir av!
Vi kommer att ansluta alla fastigheter inom området som signerat avtal till fiber via Hudiksvalls Stadsnät.
Vad händer nu?
Vår entreprenör Hälsinge schakt, genom NCC kommer att kontakta alla som signerat avtal för att boka in en tid för en tomtprojektering. Ni går då igenom vart grävningen på er tomt ska göras.
Schakten utmed vägarna har nu startat och kommer fortsätta så länge väder och vind tillåter. Tomtschakten kommer att ske parallellt med övrig grävning och när denna görs behöver du som kund inte vara närvarande.
Anslutningarna kommer sedan att ske i etapper via Sörens El.
När det blir dax för detta så kommer Sörens El att kontakta dig för att boka upp en tid. De borrar då ett hål och drar in kanalisationen i din fastighet, monterar en mediaomvandlare, samt blåser i fibern. Arbetet avslutas med att din anslutning mäts och kopplas upp mot stadsnätet.
Betalning av anslutningen kommer att ske när installationen är slutförd.

Frågor?

Har du frågor kring din kommande anslutning?
Eller har du frågor gällande tjänster och utbud, avtalet eller betalningen av din anslutning?
- Kontakta Fiberstaden så hjälper vi dig att besvara dina frågor!
Hudiksvalls kommun har ansökt och beviljats stöd hos Jordbruksverket och Tillväxtverket för att få möjlighet att erbjuda boende i Norhoga, Sunnanbäck,
Sivik-Fläcka och Ölsund en fiberanslutning.
Beställning Beställning 3 st 3%
Ansluten Ansluten 80 st 78%
Möjliga anslutningar: 103 st

2020-08-25
Etapp 1 klar
Första etappen för att ansluta dig som beställt fiber i Ölsund har nu gjorts klart. "Torrinstallation" pågår nu (sätter upp dosa på väggen), medan uppkoppling sker i ett kommande skede.
Arbetar samtidigt på samförläggning i del av området.

2020-06-11
Blåser Sörforsa till Björkmo härnäst
Börjar att blåsa fiberkabel på sträckan Sörforsa till Björkmo nästa, beräknar att kundanslutningarna startar i början av Juli

2020-04-29
Schaktarbeten påbörjas
Förberedelserna att påbörja grävning i området är i slutskedet.

2019-09-11
Grävning planeras inledas 2019
Planeringsarbetet fortlöper för området och ligger i linje med tidplan.
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication
Kontaktpersoner för Ölsund