Malsta

Malsta

Utbyggnaden i ditt område Malsta
Beställning Beställning 134 st 69%
Ansluten Ansluten 12 st 6%
Möjliga anslutningar: 194 st

2022-09-15
Installationer pågår nu efter Bryttevägen, Bergövägen och i Stamnäsområdet.
Vår entreprenör Sörens El/Bravida kontaktar löpande kunder och bokar upp tider.
Inom kort påbörjas även Östra Långsjön.

20220-08-18
Nu är nästan all grävning ut med vägarna samt de flesta tomtschakter klara. Den del upp mot Steg där vi kommer sätta luftkabel kommer dröja.

2022-06-27
Grävning pågår mot Brytte samt efter Bergevägen. Schakt efter Syltavägen kommer starta inom kort.
Tomtprojektering och tomtschakt kommer påbörjas inom de närmsta veckorna.

2022-06-01
Nu startar grävningarna i området och vi kommer börja runt Brytte.
Entreprenör kommer även löpande börja boka upp tider för tomtprojektering.

2022-04-08
Just nu har vi planerad grävstart till försommaren 2022.

2022-03-21
Välkommen på informationsmöte!
Torsdag den 31/3 klockan 18:00 kommer representanter från Fiberstaden finnas på Viagården för att informera om utbyggnaden och svara på just dina frågor. Möjlighet att signera avtal på plats kommer att finnas.
Varmt välkommen!

2022-03-01
Fiberstaden har idag fattat byggbeslut för fiberutbyggnad i Malsta.
Utbyggnaden startar under 2022 och arbetet med att ansöka om tillstånd samt markavtal är redan igång.
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication