Hoppa direkt till innehåll
Malsta

Malsta

Utbyggnaden i ditt område Malsta
Beställning Beställning 41 st 21%
Ansluten Ansluten 107 st 55%
Möjliga anslutningar: 194 st
2023-02-01
Installationer i området fortgår med kvarvarande kunder.

2023-01-16
Arbetet med installationer är nu åter igång efter juluppehåll och det flyter på bra. Vi har dock stött på några problem där det varit stopp i kanalisation, men de ska nu vara åtgärdade.

2022-12-22
Arbetet med installationer tar nu paus över jul och nyår för att preliminärt åter startas under v 2.

2022-12-15
Installationer är nu utförda i Via, samt efter Syltavägen.
Sörens El/Bravida kommer inom kort börja boka in kunder i Risänge. Alla kunder kommer inte hinnas anslutas under 2022, men arbetet med anslutningar kommer fortsätta i januari 2023.

2022-11-11
Just nu utförs förberedande arbete i Via, Sylta samt Risänge, Vår entreprenör Sörens El/Bravida kommer därefter börja boka upp tider med alla som signerat avtal.

2022-10-27
Etappen Brytte/Stamnäs är nu snart färdiginstallerat.
Inom ca 2 veckor kommer vi att påbörja installationer i Via, Sylta, Risänge.
Vår entreprenör Sörens El/Bravida kontaktar löpande kunder för att boka upp tider.

2022-10-14
Kundinstallationer pågår nu i stora delar av området. Vår entreprenör Sörens El/Bravida bokar löpande upp tider.

2022-09-15
Installationer pågår nu efter Bryttevägen, Bergövägen och i Stamnäsområdet.
Vår entreprenör Sörens El/Bravida kontaktar löpande kunder och bokar upp tider.
Inom kort påbörjas även Östra Långsjön.

20220-08-18
Nu är nästan all grävning ut med vägarna samt de flesta tomtschakter klara. Den del upp mot Steg där vi kommer sätta luftkabel kommer dröja.

2022-06-27
Grävning pågår mot Brytte samt efter Bergevägen. Schakt efter Syltavägen kommer starta inom kort.
Tomtprojektering och tomtschakt kommer påbörjas inom de närmsta veckorna.

2022-06-01
Nu startar grävningarna i området och vi kommer börja runt Brytte.
Entreprenör kommer även löpande börja boka upp tider för tomtprojektering.

2022-04-08
Just nu har vi planerad grävstart till försommaren 2022.

2022-03-21
Välkommen på informationsmöte!
Torsdag den 31/3 klockan 18:00 kommer representanter från Fiberstaden finnas på Viagården för att informera om utbyggnaden och svara på just dina frågor. Möjlighet att signera avtal på plats kommer att finnas.
Varmt välkommen!

2022-03-01
Fiberstaden har idag fattat byggbeslut för fiberutbyggnad i Malsta.
Utbyggnaden startar under 2022 och arbetet med att ansöka om tillstånd samt markavtal är redan igång.
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication