Malsta
Sjobodarna_o_gubbe

Malsta

Senast uppdaterad: 13 sep 10:15
Information från Fiberstaden!
Fiberstaden har planer på att bygga ut fiber i Malsta.
Vi har för avsikt att söka PTS stödmedel 2021 för att möjliggöra fiberutbyggnad i ditt område.
I det fall vi får ekonomiskt stöd för området och tillräckligt många tecknar avtal planerar vi att påbörja utbygganden under 2022.
Vi har även inlett diskussioner om samförläggning med de entreprenörer som ska gräva ned elkablar i området.
Teckna avtal redan idag så ökar du möjligheten för en utbyggnad i ditt område.
Fattas byggbeslut får du en nyckelfärdig anslutning hela vägen in till ditt hus.
Du betalar 16 000 kronor inklusive moms och behöver bara invänta våra
entreprenörer som gör hela jobbet.

När din anslutning är klar kan du beställa de tjänster du önskar!

Läs om vårt stora urval av leverantörer och tjänster här.
Beställning Beställning 89 st 42%
Möjliga anslutningar: 214 st