Långbacka

Långbacka

Senast uppdaterad: 13 sep 10:13
Eftersom vi inte har fått information om att annan aktör har fattat bygg-beslut i ert område så har Hudiksvalls kommun lämnat in en ansökan om stöd för att möjliggöra en utbyggnad till dig!
I de fall som vi får ekonomiskt stöd och tillräckligt många tecknar avtal
så kommer vi att påbörja utbygganden våren 2022.
Vi har även beslutat att samförlägga tillsammans med Fortum på de sträckor de kommer att gräva. Detta för att utnyttja tillfället och inte behöva gräva igen om ansökan om stöd beviljas och det tas ett beslut
om utbyggnad i ditt område.
Möjliga anslutningar: 194 st