Hoppa direkt till innehåll
Långbacka

Långbacka

Utbyggnaden i ditt område Långbacka
Beställning Beställning 83 st 70%
Möjliga anslutningar: 119 st
Minimikrav
Vi behöver 70% (84 st) beställningar för att gå vidare
83 av 84
2023-01-16
Noden är nu på plats och våra entreprenörer arbetar med att få den strömsatt. Vår ambition är att kunder i Hammarsvall och Långede kommer att kunna kopplas upp under februari. Entreprenör kontaktar samtliga kunder för att boka upp en tid.

2022-12-22

2022-12-15
Förberedande arbeten pågår i området, även om vi dock har lite förseningar.

2022-12-02

2022-11-09
Förberedande fiberarbete pågår just nu efter väg 84

2022-10-27
Hammarsvallsomådet är nu helt färdiggrävt.
I stort alla tomtschakter i hela området är utförda.

2022-10-14
Just nu arbetar vi med att få ner stamkabeln ut med vägarna.

2022-09-15
Just nu pågår tomtprojekteringar i området och vår entreprenör Micke Svenssons ringer löpande kunder och bokar upp tider.

2022-08-18
Vår entreprenör har nu begärt utsättning i området och så fort detta är färdigt så kommer grävarbetet att starta. Vi räknar med att utsättningen är färdig om ca två veckor.

2022-06-27
Planerad grävstart i området är satt till slutet på augusti.

2022-06-01
Fiberstaden har idag fattat byggbeslut för fiberutbyggnad i Långbacka.
Utbyggnaden kommer starta under 2022 och arbetet med att ansöka om tillstånd samt markavtal är redan igång.
Tillsammans kom vi i mål!

2022-04-19
Välkommen på informationsmöte!
Torsdag den 5/5 klockan 18:00 kommer representanter från Fiberstaden finnas på Delsbo Folkets Hus för att informera om utbyggnaden och svara på just dina frågor. Möjlighet att signera avtal på plats kommer att finnas.
Varmt välkommen!

2022-04-14
Vi har nu fått bekräftat av annan nätbyggare att de kommer makulera samtliga avtal
kostnadsfritt om man kontaktar dem! Vi har därför beslutat att förlänga möjligheten att signera avtal en sista gång.
Signera innan 31 maj 2022 så startar utbyggnaden redan i år!

2022-03-10
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication