Hassela tätort
Hassela_245_002

Fiber till Hassela tätort!

Senast uppdaterad: 2019-12-16
Sista tätortsfibern samläggs med Eon
gray Beställning 8 st 6%
gray Ansluten 70 st 51%
Möjliga anslutningar: 138 st

2019-11-06
Kundanslutningar färdigställs

2019-09-25
Samförläggning klar, kundanslutningar påbörjas
Kontaktpersoner för Hassela tätort
  • Fiberstaden AB
    , 0650-55 60 00 (tonval 2)