Hassela glesbygd
Hassela_sjo

Fiber till Hassela glesbygd

Senast uppdaterad: 10 oktober 11:54
Arbetet i fiberprojektet Hassela Glesbygd pågår för fullt!

2019-10-17
Fortsätter i Franshammar

2019-09-25
Problem med bro

2019-09-18
Delområde Franshammar står på tur

2019-09-11
Grävning utmed Ässjövägen pågår
Kontaktpersoner för Hassela glesbygd
  • Fiberstaden AB
    , 0650-55 60 00 (tonval 2)