Hassela glesbygd
Hassela_sjo

Fiber till Hassela glesbygd

Senast uppdaterad: 25 mars 08:43
Arbetet i fiberprojektet Hassela Glesbygd pågår för fullt!

2020-01-22
Fortsatt väntan på tillstånd för passage förbi bro
Att inhämta tillstånd för diverse passager och arbeten är en utdragen process utan återkoppling från de som tar beslutet, om när tillståndet behandlas.
När årstid och väder tillät, pågick arbeten i angränsande områden. Så snart svar finns om hur passage förbi bro får göras, kan planering av resurser och material, bokning av personal etc. ske.

2019-11-20
Huvudstråk klart i Franshammar

Blåsning av fiber ut till kund påbörjas i Ässjö

Kunder har bokats och kontakt tas för att boka fler i Ässjö

2019-11-06
Grävning pågår i Franshammar
Återstår att gräva ca. 1 km

2019-10-17
Fortsätter i Franshammar

2019-09-25
Problem med bro
  • Grävning utmed Ässjövägen är klar, men passage förbi en av broarna har stött på hinder.
  • Kabelblåsning inbokad.

2019-09-18
Delområde Franshammar står på tur
Planeringen för nästa delområde fortlöper enl. plan med grävning som kan inledas om någon vecka.

2019-09-11
Grävning utmed Ässjövägen pågår
Grävning pågår utmed Ässjövägen och Södra Ässjövägen. Du som som beställt fiber till hus utmed dessa vägar kontaktas för tomtprojektering.
Har du bytt kontaktuppgifter/telefonnummer? Meddela oss på info@fiberstaden.se
Kontaktpersoner för Hassela glesbygd