Hassela glesbygd

Fiber till Hassela glesbygd

Senast uppdaterad: 23 aug 10:05
Arbetet i fiberprojektet Hassela Glesbygd är nu snart färdigt!
Nordanstigs kommun har ansökt och beviljats stöd hos Jordbruksverket för att få möjlighet att erbjuda en fiberanslutning till boende i Hassela glesbygd och nästan alla kunder har nu anslutits.
Vår entreprenör NCC kontaktar löpande kvarvarande kunder som valt att signera avtal, för att boka in en tid för en tomtprojektering. De går då tillsammans med kunden igenom vart grävningen på tomten ska göras.
Schakten utmed vägarna är i stort färdig och vi arbetar nu löpande med återställningar.
Sörens El att kontaktar löpande kvarvarande kunder för att boka upp en tid för den slutliga anslutningen. De borrar då ett hål och drar in kanalisationen i fastigheten, monterar en media omvandlare, samt blåser i fibern. Arbetet avslutas med att anslutningen mäts och kopplas upp mot stadsnätet.
Betalning av anslutningen kommer att ske när installationen är slutförd.
Frågor?
Har du frågor kring din kommande anslutning?
Eller har du frågor gällande tjänster och utbud, avtalet eller betalningen av din anslutning?
- Kontakta Fiberstaden så hjälper vi dig att besvara dina frågor!
Du kan redan nu börja kika på vilka tjänster du vill ha!
Läs om vårt stora urval av leverantörer och tjänster på vår hemsida fiberstaden.se
För att minimera risken att bli utan internetanslutning, vänligen vänta med att säga upp eventuellt ADSL-abonnemang tills du fått klarrapporten av vår entreprenör.
Tveka inte att höra av dig till oss så hjälper vi dig att besvara dina frågor!

2020-11-25
All schakt är nu nästan helt färdig och entreprenören Sörens el har påbörjat arbetet med att dra fram fiber till husen.

2020-10-22

Lillvall- Kundinstallationer kommer preliminärt att påbörjas under v.45

Älvsund- All schakt är nästan färdig och kundinstallationer kommer påbörjas inom kort.
I Allmänningen, Ede samt Rexforsen pågår schakten.

2020-06-12
Startar nu delsträcka Lillvall med tre arbetslag
Borrning under vattendrag klart i Ölsjön.
Återställning Franshammar klart
Schakter klart på delsträcka Fagernäs, några gropar kvar att göra.

2020-05-29
Schakt klar i Ölsjön
Återställningsarbeten pågår i Ölsjön samtidigt som fiberkabel blåses in.

2020-05-27
Schaktsträckor grävda

Installation/driftsättning i Ölsjön påbörjas inom kort

Grävning utmed delsträcka Fagernäs inleds

2020-05-06
Tomtprojekteringar påbörjade i Ölsjön

2020-04-29
Schaktarbeten påbörjas i Ölsjön

2020-01-22
Fortsatt väntan på tillstånd för passage förbi bro
Att inhämta tillstånd för diverse passager och arbeten är en utdragen process utan återkoppling från de som tar beslutet, om när tillståndet behandlas.
När årstid och väder tillät, pågick arbeten i angränsande områden. Så snart svar finns om hur passage förbi bro får göras, kan planering av resurser och material, bokning av personal etc. ske.

2019-11-20
Huvudstråk klart i Franshammar

Blåsning av fiber ut till kund påbörjas i Ässjö

Kunder har bokats och kontakt tas för att boka fler i Ässjö

2019-11-06
Grävning pågår i Franshammar
Återstår att gräva ca. 1 km

2019-10-17
Fortsätter i Franshammar

2019-09-25
Problem med bro
  • Grävning utmed Ässjövägen är klar, men passage förbi en av broarna har stött på hinder.
  • Kabelblåsning inbokad.

2019-09-18
Delområde Franshammar står på tur
Planeringen för nästa delområde fortlöper enl. plan med grävning som kan inledas om någon vecka.

2019-09-11
Grävning utmed Ässjövägen pågår
Grävning pågår utmed Ässjövägen och Södra Ässjövägen. Du som som beställt fiber till hus utmed dessa vägar kontaktas för tomtprojektering.
Har du bytt kontaktuppgifter/telefonnummer? Meddela oss på
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication
Kontaktpersoner för Hassela glesbygd