Harmånger
Gran_juni2013_Foto_Ann_Gottvall2

Senast uppdaterad: 11 feb 10:32
Utbyggnaden i ditt område Harmånger
Beställning Beställning 24 st 29%
Ansluten Ansluten 4 st 5%
Möjliga anslutningar: 83 st

2022-05-15
Tomtschakt påbörjas inom kort och vår entreprenör NCC kommer kontakta alla som valt att signera avtal för att boka upp en tid för tomtprojektering.

2022-04-08
Vi har lämnat över arbetet till vår entreprenör NCC som kommer kontakta samtliga som signerat avtal för att boka upp tider för tomtprojektering och tomtschakt.

2021-12-07
Arbetet tar nu paus över vintern och startar igen så snart tjälen släpper.