Harmånger
Gran_juni2013_Foto_Ann_Gottvall2

Utbyggnaden i ditt område Harmånger
Beställning Beställning 4 st 5%
Ansluten Ansluten 26 st 31%
Möjliga anslutningar: 83 st

2022-06-27
Kundanslutningar pågår just nu för fullt i området. Vår entreprenör Sörens El/Bravida bokar löpande upp tider med alla som valt att signera avtal.

2022-06-02
Under v 23 påbörjas grävningarna i området.

2022-05-15
Tomtschakt påbörjas inom kort och vår entreprenör NCC kommer kontakta alla som valt att signera avtal för att boka upp en tid för tomtprojektering.

2022-04-08
Vi har lämnat över arbetet till vår entreprenör NCC som kommer kontakta samtliga som signerat avtal för att boka upp tider för tomtprojektering och tomtschakt.

2021-12-07
Arbetet tar nu paus över vintern och startar igen så snart tjälen släpper.