Hoppa direkt till innehåll
Håckstagatan-Hällan

Håckstagatan-Hällan

Din fastighet ligger i ett av de områden som omfattas av kommande storsatsning för att bygga ut fibernätet i Nordanstigs kommun!
Beställning Beställning 3 st 6%
Ansluten Ansluten 19 st 38%
Möjliga anslutningar: 50 st
2023-05-16
I stort är nu alla kunder i området anslutna mot Nordanstigs stadsnät och kan beställa de tjänster de önskar.

2023-04-18
Installationer pågår nu i området och entreprenör kontaktar löpande kunder för att boka upp en tid.

2023-03-14
Sörens El en del av Bravida har nu påbörjar arbetet med att blåsa fiber fram till husvägg hos slutkund.

2023-02-15
Kundinstallationer i området kommer att påbörjas under mars månad 2023.

2023-01-20
Arbetet i området fortsätter och flyter i dagsläget på bra.

2023-01-12
Grävningen i området fortsätter och vi planerar för att den kommer vara färdig i slutet på januari - början på februari.

2022-12-23
I stort så är alla tomtschakter färdiga. All övrig grävning i området kommer påbörjas inom kort. Anslutningar i området kommer ske i början på 2023.

2022-12-02
Just nu gräver våra entreprenörer för fullt i området och enligt den information vi får så flyter arbetet på bra

2022-11-17
Efter lite förseningar så har nu tomtschakterna påbörjats och kommer fortsätta tills alla som signerat avtal är grävda.

2022-10-20
Tomtprojekteringar har nu påbörjats och kommer fortsätta löpande tills alla är färdiga.

2022-09-27
Vi har tyvärr fått lite förseningar i schaktarbetet ut med vägarna, men detta kommer nu starta under kommande vecka.

2022-09-12
Tomtprojekteringar samt tomtchakter kommer starta inom kort. Vår entreprenör Stamnäs Entreprenad AB kommer kontakta alla som valt att signera avtal och boka upp en tid.

2022-06-27
Planerad grävstart i slutet på augusti.

2022-05-12
Markavtal kommer inom kort gå ut till berörda i området.

2022-03-24
Information från tisdagens möte.
Flera besökte mötet som vi hade tillsammans med Nordanstigs Kommun. För dig som inte hade möjlighet att komma kan du läsa mer om vad som sades på Kommunens hemsida.

2022-02-14
Välkommen på informationsmöte!
Tisdag den 22/3 klockan 18:00 kommer representanter från Nordanstigs Kommun samt Fiberstaden finnas på Djurstagården/Godtemplarlokalen för att informera om utbyggnaden och svara på just dina frågor. Varmt välkommen!
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication