Håckstagatan-Hällan

Håckstagatan-Hällan

Din fastighet ligger i ett av de områden som omfattas av kommande storsatsning för att bygga ut fibernätet i Nordanstigs kommun!
Beställning Beställning 21 st 42%
Möjliga anslutningar: 50 st

2022-09-27
Vi har tyvärr fått lite förseningar i schaktarbetet ut med vägarna, men detta kommer nu starta under kommande vecka.

2022-09-12
Tomtprojekteringar samt tomtchakter kommer starta inom kort. Vår entreprenör Stamnäs Entreprenad AB kommer kontakta alla som valt att signera avtal och boka upp en tid.

2022-06-27
Planerad grävstart i slutet på augusti.

2022-05-12
Markavtal kommer inom kort gå ut till berörda i området.

2022-03-24
Information från tisdagens möte.
Flera besökte mötet som vi hade tillsammans med Nordanstigs Kommun. För dig som inte hade möjlighet att komma kan du läsa mer om vad som sades på Kommunens hemsida.

2022-02-14
Välkommen på informationsmöte!
Tisdag den 22/3 klockan 18:00 kommer representanter från Nordanstigs Kommun samt Fiberstaden finnas på Djurstagården/Godtemplarlokalen för att informera om utbyggnaden och svara på just dina frågor. Varmt välkommen!
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication