Fiskeby

Fiskeby

Utbyggnaden i ditt område Fiskeby
Beställning Beställning 27 st 45%
Möjliga anslutningar: 60 st

2022-09-07
Vi saknar fortfarande några grävtillstånd för att arbetet i området ska kunna starta. Planerad grävstart just nu är mitten/slutet på september

2022-06-23
Grävtillstånd skickas just nu ut till berörda.
Tillstånd hos Trafikverket är färdigt samt delar av Hudiksvalls Kommun.
Planerad grävstart under hösten.

2022-03-24
Planerad grävstart hösten 2022.
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication
Kontaktpersoner för Fiskeby