Broman

Utbyggnaden i ditt område Broman

Senast uppdaterad: 3 maj 07:51
Vår entreprenör Hälsinge schakt, genom NCC kommer att kontakta alla som valt att signera avtal, för att boka in en tid för en tomtprojektering. De går då tillsammans med kunden igenom vart grävningen på tomten ska göras. Schakten utmed vägarna pågår för fullt och kommer fortsätta tills hela området är färdiggrävt. Tomtschakten kommer att ske parallellt med övrig grävning...
Beställning Beställning 42 st 67%
Möjliga anslutningar: 63 st

Inom kort startar arbetet upp i ditt område!
Nu är nästan all projektering för området Broman färdigt. Vi väntar nu bara på de sista tillstånden och kommer därefter påbörja grävarbetet i området. Vår ambition är att kunna starta redan i vår!

Uppdaterad information från Fiberstaden -

Senast uppdaterad: 15 jan 13:54
gällande fiberutbyggnaden i våra områden