Bobygden

Bobygden

Senast uppdaterad: 13 sep 08:36
Fiberstaden har planer på att bygga ut fiber i ditt område.
Om ingen annan aktör har fattar byggbeslut kommer vi att lämna in en ansökan om stöd för att möjliggöra en utbyggnad till dig!
I de fall som vi får ekonomiskt stöd för området och tillräckligt
många tecknar avtal så kommer vi att påbörja utbygganden våren 2022.
Information kommer till dig under hösten!
Möjliga anslutningar: 235 st
Karta