Bergsjö

Senast uppdaterad: 11 feb 10:40
Utbyggnaden i ditt område Bergsjö
Beställning Beställning 23 st 16%
Möjliga anslutningar: 144 st

2022-05-12
Tomtschakt påbörjas inom kort och vår entreprenör NCC kommer kontakta alla som valt att signera avtal för att boka upp en tid för tomtprojektering.

2022-04-08
Vi har lämnat över arbetet till vår entreprenör NCC som kommer kontakta samtliga som signerat avtal för att boka upp tider för tomtprojektering och tomtschakt.

2021-12-07
Arbetet tar nu paus över vintern och startar igen så snart tjälen släpper.
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication