Bergsjö

Utbyggnaden i ditt område Bergsjö
Beställning Beställning 3 st 2%
Ansluten Ansluten 23 st 16%
Möjliga anslutningar: 144 st

2022-08-18
Nu är de flesta som valt att signera avtal anslutna. Övriga kommer att bli kontaktade inom kort.

2022-06-27
Kundanslutningar pågår just nu för fullt i området. Vår entreprenör Sörens El/Bravida bokar löpande upp tider med alla som valt att signera avtal

2022-06-02
Nu återstår endast ett fåtal adresser som inte fått sin tomtschakt.

2022-05-12
Tomtschakt påbörjas inom kort och vår entreprenör NCC kommer kontakta alla som valt att signera avtal för att boka upp en tid för tomtprojektering.

2022-04-08
Vi har lämnat över arbetet till vår entreprenör NCC som kommer kontakta samtliga som signerat avtal för att boka upp tider för tomtprojektering och tomtschakt.

2021-12-07
Arbetet tar nu paus över vintern och startar igen så snart tjälen släpper.
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication