Idenor

Senast uppdaterad: igår 08:38
Nu startar arbetet i ditt område Idenor!
gray Beställning 56 st 40%
gray Ansluten 5 st 4%
Möjliga anslutningar: 140 st

2020-07-13
Kundanslutningar
Sörens El kommer innom kort kontakta alla som signerat avtal, för att boka in tid för att slutföra anslutningen.

2020-06-12
Schakter och tomtprojektering klart
Iordningställer nya skåp inför blåsningen av fiber till dig som kund

2020-05-27
Schaktarbeten är inne i slutskedet
Förberedelser påbörjade för att sedan göra installation och driftsättning

2020-04-29
Schaktarbeten på börjas

Information angående Covid 19

Senast uppdaterad: igår 07:42
Gällande fiberutbyggnad i våra områden
Kontaktpersoner för Idenor
  • Fiberstaden AB
    , 0650-55 60 00 (tonval 2)