Idenor

Senast uppdaterad: 25 feb 07:53
Nu är arbetet i ditt område Idenor nästan helt färdigt!
Beställning Beställning 1 st 1%
Ansluten Ansluten 60 st 43%
Möjliga anslutningar: 140 st

Uppdaterad information från Fiberstaden -

Senast uppdaterad: 15 jan 13:54
gällande fiberutbyggnaden i våra områden

2020-07-13
Kundanslutningar
Sörens El kommer innom kort kontakta alla som signerat avtal, för att boka in tid för att slutföra anslutningen.

2020-06-12
Schakter och tomtprojektering klart
Iordningställer nya skåp inför blåsningen av fiber till dig som kund

2020-05-27
Schaktarbeten är inne i slutskedet
Förberedelser påbörjade för att sedan göra installation och driftsättning

2020-04-29
Schaktarbeten på börjas
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication
Kontaktpersoner för Idenor
#inlineditbutton