Norrdellen

Norrdellen

Senast uppdaterad: 2020-06-24
Fiberutbyggnad i Norrdellen!
Vårt projektet som beviljats stöd via Stöd via EU och den regionala utvecklingsfonden samt landsbygdsprogrammet är nu slutfört.
Etapp 1 - Hedvigsfors, Västansjö, Ramsjö/Tomsjö, Överälve och Isbo/Smedsbo
Kundanslutningarna i dessa områden är nu klara.
Etapp 2 - Myra och Brännås.
Kundanslutningarna i dessa områden är nu klara.
Övriga frågor, som exempelvis angående tjänster och fakturan, kontakta Fiberstaden.
Brännås: Kundanslutningarna i dessa områden är nu klara.
Information om projektet
Norrdellen ingår i ett bredbandsprojekt som ägs och koordineras av Region Gävleborg.
Projektet är finansierat av Landsbygdsprogrammet, ERUF och Region Gävleborg. Gällande ERUF går projektet under namnet Fiber till Gävleborg 2.
Klicka på länken nedan, Region Gävleborg, så får du veta mer.
Kontaktpersoner
Kontaktpersoner för Norrdellen