Fiberstaden bygger stadnät för ett attraktivare region

En attraktivare region

Vår vision är ett samhällstäckande fibernät till nytta för alla i vårt område. För enskilda privatpersoner, näringsliv, utbildning, hälsovård, organisationer och myndigheter.
Ett snabbt och driftsäkert nät för all typ av digital kommunikation som Internet, telefoni, tv, underhållning, företagstjänster, vårdtjänster, utbildningstjänster, kommunal service med mera.
Ett kommunikationsnät som knyter oss samman och länkar oss ut till resten av världen.
Vår roll är att bygga och drifta nätet.

Ett öppet nät med full valfrihet

Hudiksvalls och Nordanstigs Stadsnät är öppna nät.Vi erbjuder en snabb och effektiv “marknadsplats” till alla leverantörer som vill kunna erbjuda sina tjänster. Idag har vi ett stort urval av tjänster i nätet från leverantörer som konkurrerar med varandra på lika villkor. Det är denna mångfald som skapar full valfrihet för alla slutanvändare.

Kan alla få stadsnät?

Fibernätet är tillgängligt på flertalet ställen i Hudiksvalls och Nordanstigs kommun. Är du intresserad av att ansluta din villa, din bostadsrättsförening, dina hyresfastigheter eller andra fastigheter och anläggningar, gör din intresseanmälan direkt här på webben så tar vi hand om dig. Klicka på menyn Anslut dig.
Om du inte bor i ett utbyggt område kan du i de flesta fall få bredband via ADSL. Kontakta en av leverantörerna för mer information.
Fiberstaden grundades 2006 av Hudiksvalls kommun och 2008 gick Nordanstig kommun in som delägare.