Öppet Stadsnät för fastighetsägare

Investera i framtidens teknik

Kapaciteten i fiberkabeln erbjuder i princip obegränsad prestanda. Du investerar i en framtidssäker lösning som ger dig hög och utbyggnadsbar kapacitet, hög leveranssäkerhet och total valfrihet.
Du som har möjlighet att ansluta din fastighet till Stadsnätet kan känna dig privilegierad.
Förutom att fiber klarar framtidens bredbandsbehov och höjer värdet på huset eller lägenheten kan man snabbt tjäna in investeringen genom minskade månadskostnader för bredband, TV och telefoni. Om du har möjlighet att ansluta dig styrs av flera faktorer.
Att gräva ner fiber kostar mycket pengar och det innebär ofta att det behövs att det är fler som vill ansluta sig samtidigt.Bor du i ett villaområde, så prata runt med dina grannar och uppmana även dem att göra en intresseanmälan. Det ökar chansen att det blir av!
När det gäller landsbygd behöver vi oftast söka ekonomiska stöd för att kunna bygga fiber i en by där det är långt mellan husen. För att fördela kostnaderna på så många som möjligt, behöver många i byn ansluta sitt hus.
Samla gärna in information om vilka som är intresserade och förmedla till oss.
Under förutsättning att byarna utser kontaktpersoner och ordnar ett möte, kan vi på Fiberstaden komma ut och berätta om varför det är viktigt med fiber samt hur ett byprojekt kan gå till.
Vart befintlig fiber finns idag, hur många som vill ansluta sig samt möjlighet att söka stöd för utbyggnaden styr i mångt och mycket över om en framtida anslutning kan bli av.