Aktuella driftmeddelanden


Driftstatus
  • Grävskada Stocka
    Startade 20 jul 09:00
    Grävskada Stocka
    Driftstopp: Grävarbete med elkablar har orsakat avbrott på vissa fiberkablar i området Karelen i Stocka.


    Felavhjälpning påbörjas inom kort.