Norrbo
garn150711_Bodil_Nylander

Fiber till Norrbo

Senast uppdaterad: 13 sep 08:30
Foto; Bodil Nylander
De flesta kunderna börjar nu bli helt färdiga och kan redan idag beställa de tjänster som de önskar. Sörens El kontaktar löpande, alla som fått sin tomtschakt färdig.
Vår entreprenör Hälsinge schakt, genom NCC, har haft kontakt med nästan alla kunder gällande tomtprojektering.
De som är kvar kommer inom det närmaste att bli kontakta för ett möte. Ni går då igenom vart grävningen på er tomt ska göras.
Du kan förbereda dig inför mötet genom att sätta upp bifogad skylt ”Här ska fibern in” där du önskar ta in din fiber.
De flesta tomtschakterna är färdiga, men kommer fortsätta tills alla som beställt en fiberanslutning har fått sin kanalisation nergrävd.
Beställning Beställning 3 st 2%
Ansluten Ansluten 106 st 59%
Möjliga anslutningar: 181 st
2021-06-04

Sörens el kontaktar nu löpande de sista anslutningarna som är kvar i området för att boka upp en tid för uppkoppling.

2020-11-26
Nu är all schakt som vi kan göra färdig, det som återstår kommer göras sommaren 2021 då vi fått in de sista tillstånd som krävs. Sörens El kommer påbörja anslutningar efter jul.

2020-10-14
Norrbo Fritidsområde
Eltel har nu avslutat sitt arbete i Norrbo fitidsområde och Fiberstadens entreprenörer har påbörjat vår del av grävarbetet.

2020-08-24
Samförläggning återupptas
Där överenskommelse kunnat träffas sker samförläggning och anslutning av kunder allt eftersom.

2020-06-11
Pausat tills vidare
Arbete i området är pausat just nu p.g.a. tillstånd att gräva saknas.

2020-05-06
Uppehåll i Tomtprojektering stoppar upp
För att kunna gå fram till hus som beställt fiber behöver markägare svara på utskick. Tomtprojektering kan inte fortsätt p.g.a. uteblivna svar från markägare. Vi söker kontakt för att få återkoppling med ok eller synpunkter t.ex. för att kunna hitta annan väg.

2019-12-11
Tomtprojektering återupptas till våren

2019-11-20
3 grävlag på plats
3 grävlag arbetar nu med att gräva huvudstråk i området.
Huvudstråket Reveln är färdigt.
Tomtgrävningar sker först när huvudstråk är klara.

2019-11-06
Gräver just nu i...
Vi gräver just nu i Reveln, Gammelsträng och Stensgärde

2019-09-18
Grävmaskin på plats

2019-09-11
Tomtprojektering och tomtschakt påbörjas
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication