Norrbo
garn150711_Bodil_Nylander

Fiber till Norrbo

Senast uppdaterad: 13 jul 08:43
Foto; Bodil Nylander
gray Beställning 24 st 13%
gray Ansluten 79 st 44%
Möjliga anslutningar: 181 st

2020-08-24
Samförläggning återupptas
Där överenskommelse kunnat träffas sker samförläggning och anslutning av kunder allt eftersom.

2020-06-11
Pausat tills vidare
Arbete i området är pausat just nu p.g.a. tillstånd att gräva saknas.

2020-05-06
Uppehåll i Tomtprojektering stoppar upp
För att kunna gå fram till hus som beställt fiber behöver markägare svara på utskick. Tomtprojektering kan inte fortsätt p.g.a. uteblivna svar från markägare. Vi söker kontakt för att få återkoppling med ok eller synpunkter t.ex. för att kunna hitta annan väg.

Information angående Covid 19

Senast uppdaterad: 13 jul 07:42
Gällande fiberutbyggnad i våra områden

2019-12-11
Tomtprojektering återupptas till våren

2019-11-20
3 grävlag på plats
3 grävlag arbetar nu med att gräva huvudstråk i området.
Huvudstråket Reveln är färdigt.
Tomtgrävningar sker först när huvudstråk är klara.

2019-11-06
Gräver just nu i...
Vi gräver just nu i Reveln, Gammelsträng och Stensgärde

2019-09-18
Grävmaskin på plats

2019-09-11
Tomtprojektering och tomtschakt påbörjas
#inlineditbutton