Hander

Om Fiberstaden AB

Fiberstaden AB är ett av Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner samägt bolag.
Vi bedriver stadsnätsverksamhet i kommunerna och sköter IT-driften för de båda kommunernas verksamheter.
Vi ansvar för drift och utbyggnad av stadsnätet i både Hudiksvalls och Nordanstigs kommun.