nyheter

Utbyggnadsplan 2017 i Hudiksvall

Vi har 2017-02-07 fått vår utbyggnadsplan godkänd från Kommunstyrelsen
Vi kommer under 2017 bygga ut i följande områden:

Ringvägen, Delsbo
Sanna, Hudiksvall
Norr Dellen Etapp 2 (område runt Brännås och Myra, Dellenbyggden)
Hudik Östra
Stenberg
Norsta/Lönnånger
Del av Enånger
Del av Hammarsvall, Delsbo
Långvinds fritidsområde
Del av Hudiksvall (Humlegatan/Hudiksvägen)
Mer information om den kommande utbyggnaden kommer att komma till
respektive område under våren.
Vi kommer även att uppdatera vår hemsida löpande, där varje område kommer att få sin egen sida. Där kommer man hitta mer information om respektive område.
#inlineditbutton