nyheter

Förändringar i det fasta telenätet i Hudiksvalls kommun

15 telestationer avvecklas 1 oktober. Fast telefoni och bredbandskunder i kommunen påverkas av förändringarna.
Telia monterar under året ned delar av kopparnätet och avvecklar över 400 st telestationer runt om i landet. Av dessa finns 15 st i Hudiksvalls kommun.
Stationerna stängs ner måndag 1 oktober.
Nedsläckningen är en del i Telias teknikskifte, kallat Framtidens nät. Förändringarna påverkar förutom fast telefoni, också bredbandstjänster via ADSL, det vill säga bredband i telefonjack.
Mer information hos Skanova:
www.skanova.se...