connect

Hassela glesbygd

Det är under förutsättning att tillräckligt många av de fast boende i detta område nu signerar avtal som projektet kan
genomföras!

Alla inom området får ansluta sig men anslutningsgraden räknas på fast boende.

Statistik för Hassela Glesbygd
Fritidsboende 305 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 10 st 3%
- Ansluten 0 st 0%
Permanentboende 180 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 37 st 21%
- Ansluten 0 st 0%
Övrigt 14 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 0 st 0%
- Ansluten 0 st 0%