connect

Forsa med omnejd

Hudiksvalls kommun har ansökt och beviljats stöd hos Jordbruksverket och Tillväxtverket för att få möjlighet att erbjuda boende i Norhoga, Sunnanbäck, Sivik-Fläcka och Ölsund en fiberanslutning för bara *299 kronor i månaden!
*delbetalning i 60 månader

Det är under förutsättning att tillräckligt många av de fast boende i dessa områden nu signerar avtal som projektet kan
genomföras! Alla fyra områden i Forsa med omnejd räknas i hop och det är det gemensamma antalet signerade avtal som
räknas. Alla inom området får ansluta sig men anslutningsgraden räknas på fast boende.


Statistik för Forsa med omnejd
Fritidsboende 114 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 46 st 40%
- Ansluten 0 st 0%
Permanentboende 233 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 173 st 74%
- Ansluten 0 st 0%


Statistik för Norrhoga
Fritidsboende 11 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 2 st 18%
- Ansluten 0 st 0%
Permanentboende 49 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 34 st 69%
- Ansluten 0 st 0%


Statistik för Sivik-Fläcka
Fritidsboende 43 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 13 st 30%
- Ansluten 0 st 0%
Permanentboende 43 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 30 st 70%
- Ansluten 0 st 0%


Statistik för Sunnanbäck
Permanentboende 68 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 48 st 71%
- Ansluten 0 st 0%
Fritidsboende 30 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 20 st 67%
- Ansluten 0 st 0%


Statistik för Ölsund
Permanentboende 73 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 61 st 84%
- Ansluten 0 st 0%
Fritidsboende 30 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 11 st 37%
- Ansluten 0 st 0%

Senaste nytt

Boxer ny tjänsteleverantör i vårt stadsnät

Boxer blir tjänsteleverantör i Nordanstigs och Hudiksvalls öppna stadsnät och kan nu erbjuda sina tjänster till 8 500 hushåll.