nyheter

Forsa med omnejd

Hudiksvalls kommun har ansökt och beviljats stöd hos Jordbruksverket och Tillväxtverket för att få möjlighet att erbjuda boende i Norhoga, Sunnanbäck, Sivik-Fläcka och Ölsund en fiberanslutning för bara *299 kronor i månaden!
*delbetalning i 60 månader

Det är under förutsättning att tillräckligt många av de fast boende i dessa områden nu signerar avtal som projektet kan
genomföras! Alla fyra områden i Forsa med omnejd räknas i hop och det är det gemensamma antalet signerade avtal som
räknas. Alla inom området får ansluta sig men anslutningsgraden räknas på fast boende.


Statistik för Forsa med omnejd
Fritidsboende 110 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 9 st 8%
- Ansluten 0 st 0%
Permanentboende 227 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 36 st 16%
- Ansluten 0 st 0%


Statistik för Norrhoga
Fritidsboende 110 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 9 st 8%
- Ansluten 0 st 0%
Permanentboende 227 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 36 st 16%
- Ansluten 0 st 0%


Statistik för Sivik-Fläcka
Fritidsboende 110 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 9 st 8%
- Ansluten 0 st 0%
Permanentboende 227 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 36 st 16%
- Ansluten 0 st 0%


Statistik för Sunnanbäck
Fritidsboende 110 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 9 st 8%
- Ansluten 0 st 0%
Permanentboende 227 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 36 st 16%
- Ansluten 0 st 0%


Statistik för Ölsund
Fritidsboende 110 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 9 st 8%
- Ansluten 0 st 0%
Permanentboende 227 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 36 st 16%
- Ansluten 0 st 0%

Senaste nytt

Boxer ny tjänsteleverantör i vårt stadsnät

Boxer blir tjänsteleverantör i Nordanstigs och Hudiksvalls öppna stadsnät och kan nu erbjuda sina tjänster till 8 500 hushåll.

#inlineditbutton