connect

Forsa med omnejd

Hudiksvalls kommun har ansökt och beviljats stöd hos Jordbruksverket och Tillväxtverket för att få möjlighet att erbjuda boende i Norhoga, Sunnanbäck, Sivik-Fläcka och Ölsund en fiberanslutning för bara *299 kronor i månaden!
*delbetalning i 60 månader

Det är under förutsättning att tillräckligt många av de fast boende i dessa områden nu signerar avtal som projektet kan
genomföras! Alla fyra områden i Forsa med omnejd räknas i hop och det är det gemensamma antalet signerade avtal som
räknas. Alla inom området får ansluta sig men anslutningsgraden räknas på fast boende.


Statistik för Forsa med omnejd
Fritidsboende 95 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 33 st 35%
- Ansluten 0 st 0%
Permanentboende 252 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 211 st 84%
- Ansluten 2 st 1%


Statistik för Norrhoga
Fritidsboende 11 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 4 st 36%
- Ansluten 0 st 0%
Permanentboende 49 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 40 st 82%
- Ansluten 2 st 4%


Statistik för Sivik-Fläcka
Permanentboende 46 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 38 st 83%
- Ansluten 0 st 0%
Fritidsboende 40 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 12 st 30%
- Ansluten 0 st 0%


Statistik för Sunnanbäck
Permanentboende 81 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 63 st 78%
- Ansluten 0 st 0%
Fritidsboende 17 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 7 st 41%
- Ansluten 0 st 0%


Statistik för Ölsund
Permanentboende 76 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 70 st 92%
- Ansluten 0 st 0%
Fritidsboende 27 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 10 st 37%
- Ansluten 0 st 0%