connect

Forsa med omnejd

Hudiksvalls kommun har ansökt och beviljats stöd hos Jordbruksverket och Tillväxtverket för att få möjlighet att erbjuda boende i Norhoga, Sunnanbäck, Sivik-Fläcka och Ölsund en fiberanslutning för bara *299 kronor i månaden!
*delbetalning i 60 månader

Det är under förutsättning att tillräckligt många av de fast boende i dessa områden nu signerar avtal som projektet kan
genomföras! Alla fyra områden i Forsa med omnejd räknas i hop och det är det gemensamma antalet signerade avtal som
räknas. Alla inom området får ansluta sig men anslutningsgraden räknas på fast boende.


Statistik för Forsa med omnejd
Fritidsboende 96 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 33 st 34%
- Ansluten 0 st 0%
Permanentboende 251 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 194 st 77%
- Ansluten 0 st 0%


Statistik för Norrhoga
Fritidsboende 11 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 3 st 27%
- Ansluten 0 st 0%
Permanentboende 49 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 36 st 73%
- Ansluten 0 st 0%


Statistik för Sivik-Fläcka
Permanentboende 46 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 36 st 78%
- Ansluten 0 st 0%
Fritidsboende 40 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 12 st 30%
- Ansluten 0 st 0%


Statistik för Sunnanbäck
Permanentboende 81 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 60 st 74%
- Ansluten 0 st 0%
Fritidsboende 17 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 8 st 47%
- Ansluten 0 st 0%


Statistik för Ölsund
Permanentboende 75 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 62 st 83%
- Ansluten 0 st 0%
Fritidsboende 28 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 10 st 36%
- Ansluten 0 st 0%

Senaste nytt

Boxer ny tjänsteleverantör i vårt stadsnät

Boxer blir tjänsteleverantör i Nordanstigs och Hudiksvalls öppna stadsnät och kan nu erbjuda sina tjänster till 8 500 hushåll.