connect

Hudiksvall Östra

Nu drar projektet "Hudiksvall Östra" igång! Det finns en ansökan om stöd hos Jordbruksverket och Tillväxtverket för att få möjlighet att erbjuda fastighetsägare i Rogsta, Nordenholm, Arnöviken och Lingarö en fiberanslutning. För att kunna genomföra projektet krävs att båda dessa stöd beviljas samt att tillräckligt många signerar avtal! Alla fyra områden i Hudiksva...
Senaste nytt

Boxer ny tjänsteleverantör i vårt stadsnät

Boxer blir tjänsteleverantör i Nordanstigs och Hudiksvalls öppna stadsnät och kan nu erbjuda sina tjänster till 8 500 hushåll.