home

Ilsbo

Landsort

Bergsjo_7_Foto_Malin_Stalberg

Ilsbo

Senast uppdaterad: idag 07:34
Här finns en Lysande framtid, vi gräver för fiber!
Ilsbo Byafiberförening har i samverkan med Fiberstaden arbetat mot ett gemensamt mål för att samtliga hushåll och företag i Ilsbo ska få fiber!
Tack vare ett stort engagemang och många ideella timmar uppnåddes önskad
anslutningsgrad!
Västtjär (Området med befintlig fiber ”Nilssons”, Västtjär, mot Berge)

De boende i området är nu anslutna och klara sedan 2015.
Centrala Ilsbo: (tätorten samt delar av Sörby)

De boende i området är nu anslutna och klara sedan hösten 2016.
Övriga Ilsbo:

Vår ansökan om medel från EU och den regionala utvecklingsfonden har beviljats! Dock inte den del från landsbygdsprogrammet/jordbruksverket som vi ansökte om. Nordanstigs kommun har tagit beslut att även om stödet från jordbruksverket uteblev i dagsläget kommer utbyggnaden att genomföras under 2017!
Nu kontaktas fastighetsägare i området för information om den kommande fiberanslutningen. Material lämnas på plats som sedan förläggs enligt
instruktioner.
Anslutningarna kommer att ske i etapper och beräknas vara klart under hösten.

Har du frågor om arbetet på plats och din anslutning, kontakta vår entreprenör Netel

Projektledare, Lennart Alnås, 073-385 61 38 alternativt lennart.alnas@netel.se
Har du missat att anmäla dig?
Kontakta oss på Fiberstaden för mer information om "Tre Lysande Erbjudanden" gällande
att ansluta din fastighet till fiber i Nordanstigs Stadsnät.
eu_3
Region_g2
Information om projektet
Övriga Ilsbo ingår i ett bredbandsprojekt som ägs och koordineras av Region Gävleborg. Projektet är delvis finansierat av ERUF och Region Gävleborg och går under namnet
Fiber till Gävleborg 2.
Klicka på länken nedan, Region Gävleborg, så får du veta mer.
TypLandsort
Adresser304
gray Beställning 210 st 69%
#inlineditbutton